Hopp til innholdet

Likepersonskurs

Dette kurset er for medlemmer i Norges Parkinsonforbund som har et ønske om å gjøre en frivillig innsats som likeperson, enten man har parkinson selv eller er pårørende. Kurset gir deg kunnskap om rollen som likeperson og gjør deg kjent med organisasjonen. Du må på forhånd ha gått igjennom informasjon om hva det innebærer å være en likeperson på forbundets hjemmeside. Du må i tillegg ha avtalt med din lokalforening at du ønsker å ta kurset.

Hensikten med kurset
Som kursdeltaker skal du få en god forståelse på hva det vil si å være en likeperson. Kurset gir deg kunnskap om rollen som likeperson og gjør deg kjent med organisasjonen.
 
Gjennomføring
Kurset er nettbasert, og det kreves ingen pålogging. Du kan ta kurset når det passer for deg – ta gjerne pauser underveis. Kurset inneholder ulike virkemidler som video, bilder og tekst samt ulike refleksjonsoppgaver. Hensikten er ikke å finne riktig svar, men at du skal gjøre deg opp noen tanker om situasjoner som kan oppstå og hvordan du ville håndtert disse.
 
Hvem har laget kurset?
Bennedichte C. R. Olsen og Linda Paulsen Vik. Bennedichte C. R. Olsen var den første til å evaluere likepersonsarbeidet i Norge. Hun har utarbeidet veiledere i likepersonsarbeidet, og holdt flere likepersonskurs for Norges Parkinsonforbund. Linda Paulsen Vik er ansatt i Norges Parkinsonforbund og koordinerer likepersonsarbeidet i organisasjonen.
 
Kursansvarlig
Norges Parkinsonforbund

Studieringkurs

Har du et ønske om å starte opp samtalegrupper? Da kan studieringene være et fint utgangspunkt for dette. I dette kurset vil du få en innføring i hvordan man arrangerer studieringer og studieringheftene forbundet har utviklet. Studieringer skal hovedsakelig ledes av likepersoner i Norges Parkinsonforbund. 

Hensikten med kurset
Kurset gir deg en innføring i hvordan man arrangerer studieringer og studieringenheftene som forbundet har utviklet.
 
Gjennomføring
Kurset er nettbasert og det kreves ingen pålogging. Du kan ta kurset når det passer deg. På slutten av kurset vil du kunne bestille eller laste ned forbundets studieringhefter.
 
Kursansvarlig
Norges Parkinsonforbund
Hensikten med kurset
Som kursdeltaker skal du få en god forståelse på hva det vil si å være en likeperson. Kurset gir deg kunnskap om rollen som likeperson og gjør deg kjent med organisasjonen.
 
Gjennomføring
Kurset er nettbasert, og det kreves ingen pålogging. Du kan ta kurset når det passer for deg – ta gjerne pauser underveis. Kurset inneholder ulike virkemidler som video, bilder og tekst samt ulike refleksjonsoppgaver. Hensikten er ikke å finne riktig svar, men at du skal gjøre deg opp noen tanker om situasjoner som kan oppstå og hvordan du ville håndtert disse.
 
Hvem har laget kurset?
Bennedichte C. R. Olsen og Linda Paulsen Vik. Bennedichte C. R. Olsen var den første til å evaluere likepersonsarbeidet i Norge. Hun har utarbeidet veiledere i likepersonsarbeidet, og holdt flere likepersonskurs for Norges Parkinsonforbund. Linda Paulsen Vik er ansatt i Norges Parkinsonforbund og koordinerer likepersonsarbeidet i organisasjonen.
 
Kursansvarlig
Norges Parkinsonforbund
Hensikten med kurset
Kurset gir deg en innføring i hvordan man arrangerer studieringer og studieringenheftene som forbundet har utviklet.
 
Gjennomføring
Kurset er nettbasert og det kreves ingen pålogging. Du kan ta kurset når det passer deg. På slutten av kurset vil du kunne bestille eller laste ned forbundets studieringhefter.
 
Kursansvarlig
Norges Parkinsonforbund