Hopp til innholdet

Ansvar, grenser, interesse og taushetsløfte

Ansvar, grenser, interesse og taushetsløfte

Et godt likepersonsarbeid formes av positiv nysgjerrighet, av å kjenne egne grenser og være oppmerksom på hva slags ansvar du har som likeperson. I det kommende kapittel utdypes dette. I tillegg blir du som likeperson kjent med taushetsløftet som kreves.