Hopp til innholdet

Ansvar

Ansvar

Å ha et ansvar handler om å forholde seg til ulike typer forpliktelser. Litt forenklet kan vi i denne sammenheng si at ansvar handler om evnen til å reagere på ulike former for behov. Spørsmålet er da: Hva slags ansvar har du som likeperson?

I din rolle som likeperson er du først og fremst et medmenneske. Det kreves ingen spesifikke kvalifikasjoner utover den aller viktigste: Evnen til å være til stede for et annet menneske.

I et møte mellom deg som likeperson og en person som trenger hjelp og støtte, må den sistnevnte fortelle deg hva hun eller han trenger hjelp til. Vi har tidligere i kurset sagt at det ikke alltid er lett for den andre å formulere ting klart. Still da heller et spørsmål og vær positiv nysgjerrig. Du skal ikke måtte gjette deg til noe, det er ingen tjent med.

Som likeperson har du ikke ansvar for andres liv eller for å løse andres problemer. Men du har et ansvar for å opptre korrekt, vennlig og imøtekommende. Du har også et ansvar for at møtet eller den telefonsamtalen du deltar i blir så bra som mulig. Likepersoner skal holde avtaler som inngås, og si fra om de må fravikes. Det er i orden hvis du ikke er i form til å møte andre, du skal også ivareta dine egne behov. Men husk å melde ifra til den du har avtale med. Ditt ansvar som likeperson er av både sosial og moralsk karakter.