Hopp til innholdet

Grenser

Grenser

En likeperson skal ikke gå inn i rollen som terapeut. Dette er en oppgave som ivaretas av fagfolk. Noen likepersoner er kanskje selv helsearbeidere eller de har en liknende bakgrunn. Til tross for det må de være årvåken for grensene som skal opprettholdes mellom likepersonens rolle og de roller som kun profesjonelle fagfolk skal gå inn i. Det forventes at du som likeperson kan skille mellom de ulike rollene.

Spørsmål om medisiner og effekten av disse vil kunne komme opp som tema når mennesker med samme diagnose møtes. Medisinskfaglige diskusjoner der det diskuteres hvilke medisiner som fungerer godt og hvilke preparater en bør holde seg unna, skal du som likeperson ikke gå inn i. Dette representerer en absolutt grense som likepersonen ikke skal trå over.

For deg som likeperson er det særskilt viktig å huske at mennesker med Parkinsons sykdom er ulike; det er også deres sykdomsbilder. Det enkelte sykdomsforløp kan arte seg svært forskjellig fra en person til en annen.

Refleksjon:
Er det andre temaer du mener er ikke-temaer i likepersonsarbeidet? Reflekter over hvilke utfordringer og muligheter temaer om politikk og religion kan åpne for i en likepersonssamtale.

Tillit er en grunnstein i likepersonsarbeidet. Tillit er imidlertid en skjør ting. For å vinne andres tillit må likepersonen verne om informasjonen som andre deler. For mennesker som søker deg for å få hjelp og støtte, er det avgjørende at de kan føle seg trygg på at det de forteller ikke kommer på avveie. Derfor er taushetsløftet, som forbundet betegner det, noe alle likepersoner skal forholde seg til. Vi kommer tilbake til dette i et eget punkt.