Hopp til innholdet

Interesse

Interesse

Likepersonsarbeidet må basere seg på interesse, altså vilje og evne til å være til stede i det som skjer. Interesse er en sentral drivkraft, særlig interessen for andre mennesker. 

Det innebærer blant annet et grunnleggende positivt syn på andre, og at du som likeperson er positivt nysgjerrig på hva andre har å by på.

Å ha interesse for andre mennesker er å la seg utfordre av andre, samtidig som en ønsker å lære.  Ny kunnskap er for mange likepersoner en viktig motivasjon. Du bør også være årvåken for dine egne ressurser, og anerkjenne den betydningen du kan ha for andre. Som likeperson i Norges Parkinsonforbund er det avgjørende viktig at du respekterer både andre og deg selv.