Hopp til innholdet

Taushetsløfte

Taushetsløfte

Alle som skal arbeide som likepersoner må være innforstått med de krav som Norges Parkinsonforbund setter til taushetsløfte. Som likeperson skal du underskrive en taushetserklæring. Dette er ikke en juridisk taushetsplikt, men en moralsk plikt.

Som likeperson må du være moralsk årvåken. Du kan komme til å møte mennesker i sårbare situasjoner, og som likeperson kan du komme til å få langt mer informasjon enn du trenger, og bli betrodd menneskers livshistorier. I ettertid kan folk bli engstelige for at likepersonen går videre med denne informasjonen. Det vil kunne være en betryggelse at du som likeperson raskt gjør kjent at du har underskrevet en taushetserklæring. 

Taushetserklæringen vil fungere som en rettesnor for likepersonen: en påminnelse om det moralske ansvaret det innbefatter å komme andre mennesker nær. Taushetserklæringen lyder:

Jeg forstår at jeg i mitt arbeid for Norges Parkinsonforbund vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til brukeren, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om.
Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet mitt arbeid som likeperson.

I svært sjeldne tilfeller kan likepersoner bli betrodd informasjon om hendelser eller tilstander som er av kriminell art, eller hvor liv og helse er truet. Du bør først og fremst forsøke å drøfte dine tanker rundt dette med personen selv. Dersom du føler situasjonen truende settes taushetsplikten til side, og du kan snakke med nødvendige varslingsenheter. Ofte vil det være politi eller profesjonelle som yter øyeblikkelig hjelp som bør varsles.

Å overholde det moralske taushetsløftet er langt mer enn å unngå å oppgi navn når det refereres til en sak eller hendelse. Du må alltid nøye vurdere bakgrunnsinformasjonen som skal gjengis når du ønsker å dele en situasjon du vil diskutere. Jo mer bakgrunnsinformasjon som oppgis desto lettere er det å finne fram til andres identitet. 

Når likepersoner møtes, diskuterer de ofte saker de har erfart som interessante eller vanskelige. Det er viktig å kunne dele erfaringer, både for å få tips om hvordan ting kan møtes, men også for å få sjansen til å sette ord på vanskelige problemstillinger. I slike situasjoner er det alltid en risiko at en likeperson forteller mer enn nødvendig og mer enn det taushetserklæringen tillater.

Taushetsløftet handler om både tillit og respekt.

Refleksjon:
På bussen hjem fra en likepersonssamtale i Osbygda treffer du en god venn. Han er kjent med at du har begynt som likeperson i Norges Parkinsonforbund. Han innleder samtalen på denne måten: «Hei, trodde ikke du tok denne bussen. Men kanskje du har vært på et likepersonsbesøk i Os?» Du nikker bekreftende. Så fortsetter din venn: «Jeg kjenner Hallvard Olsen som har hatt parkinson noen år. Han jobbet tidligere sammen med kona mi. Det er vel hos ham du har vært. Hvordan går det med ham? Det stemmer at du har besøkt Olsen?»

Hvordan griper du an situasjonen, hva svarer du?