Hopp til innholdet

Info om kurset

Info om kurset

Hensikten med kurset
Som kursdeltaker skal du få en god forståelse på hva det vil si å være en likeperson. Kurset gir deg kunnskap om rollen som likeperson og gjør deg kjent med organisasjonen. Slik at du kan bidra til at personer med parkinson eller deres pårørende kan få støtte og hjelp.

Hvem er kurset for?
Kurset er for medlemmer i Norges Parkinsonforbund som har et ønske om å gjøre en frivillig innsats som likeperson, enten om man har parkinson selv eller er pårørende til en som har parkinson.

Gjennomføring
Kurset er nettbasert, og det kreves ingen pålogging. Du kan ta kurset når det passer for deg – ta gjerne pauser underveis. Kurset inneholder ulike virkemidler som video, bilder og tekst samt ulike refleksjonsoppgaver. Hensikten er ikke å finne riktig svar, men at du skal gjøre deg opp noen tanker om situasjoner som kan oppstå og hvordan du ville håndtert disse.

Etter du har gjennomført kurset benytter du kontaktskjema på siste side som sendes direkte til Norges Parkinsonforbund. Du vil deretter bli kontaktet for en uforpliktende samtale. Vi vil gjerne bli litt bedre kjent med deg, og snakke om refleksjonsoppgavene sammen.

Forutsetninger for å kunne ta kurset
Du må være medlem i Norges Parkinsonforbund, og på forhånd ha gått igjennom informasjon om hva det innebærer å være en likeperson på forbundets hjemmeside. Du må i tillegg ha avtalt med din lokalforening at du ønsker å ta kurset.

Likepersoner i Norges Parkinsonforbund må
• være medlem i Norges Parkinsonforbund
• underskrive et taushetsløfte
• ha gjennomgått likepersonkurs i regi av Norges Parkinsonforbund
• sette seg inn i egen organisasjon og dens tilbud og tjenester
• ha bearbeidet sine egne erfaringer med sykdommen
• kunne kommunisere med andre
• kunne skille mellom rollen som likeperson og roller som skal ivaretas av profesjonelle
• holde kontakt med lokal-/ fylkesforening om hvilket lokalt likepersonsarbeid man kan tenke seg å gjøre
• sende korte rapporter om gjennomført likepersonsarbeid på nettskjema

Hvem har laget kurset?
Bennedichte C. R. Olsen og Linda Paulsen Vik.

Bennedichte var den første til å evaluere likepersonsarbeidet i Norge. Hun har utarbeidet veiledere i likepersonsarbeidet, og holdt flere likepersonskurs for Norges Parkinsonforbund.

Linda Paulsen Vik er ansatt i Norges Parkinsonforbund og koordinerer likepersonsarbeidet i organisasjonen.

Kursansvarlig
Norges Parkinsonforbund