Hopp til innholdet

Kontakt og kommunikasjon

Kontakt og kommunikasjon

Alt likepersonsarbeid baserer seg på kontakt og kommunikasjon. Når vi kommuniserer deler vi oppfatninger og opplevelser med hverandre, og på den måten skaper vi noe mellom oss. I likepersonsarbeidet er fellesskapet gjerne knyttet til sykdomserfaringer, mestring og muligheter. Likepersonsarbeidet er et erfaringsfellesskap.