Hopp til innholdet

Det verbale og ikke-verbale

Det verbale og ikke-verbale

Vi kommuniserer med hele kroppen. Derfor må du som likeperson være oppmerksom på kroppsspråket. Holdningen, dine ulike bevegelser, og ikke minst ansiktet ditt kommuniserer ofte mer enn det du verbalt uttrykker. Kroppsspråket, og da særlig smilet, kan være inviterende og kan gjøre at du fremstår som en god mottaker av det den andre sier. Men kroppen vår kan også virke avvisende, eller framstå som likegyldig.

Refleksjon:
Hvordan kommuniserer du? 
Er det noe typisk i kroppsspråket ditt? 
Hvilke vaner har du når du samtaler med folk? 
Test gjerne ut dette spørsmålet ved å spørre en du kjenner godt: «Har du lagt deg til noen uvaner som det er på tide å ta tak i?»
Kanskje er du blant dem som sier «ja, ikke sant» i annen hver setning, eller som konsekvent sier at noe er utrolig, selv der det ikke er det minste utrolig. Tenk gjennom hva som irriterer deg i samtaler med andre.