Hopp til innholdet

Å være likeperson

Å være likeperson

Å mestre Parkinsons sykdom byr på både fysiske, psykiske og følelsesmessige utfordringer. Slik er det ikke bare for den som selv har sykdommen, men også for de som står personen nær. 

Om livet oppleves som en oppoverbakke, trenger vi alle noen å lene oss mot, noen som forstår. Ofte gjør det ekstra godt å møte mennesker som selv har opplevd mye av det samme. Å samhandle med noen som er, eller har vært i samme situasjon, kan oppleves som en trøst. Likepersonsarbeidet i Norges Parkinsonforbund dreier seg om nettopp dette, å møte andre i en livssituasjon som ligner vår egen, og om å gi hjelp og støtte. Dette er et arbeid med lange tradisjoner, men virksomheten har fått en skarpere profil og blitt mer systematisk organisert de siste tjue årene. Det innebærer blant annet en strukturert skolering av de som skal bli likepersoner. Dette nettkurset er et første skritt.