Hopp til innholdet

Bearbeidet egne erfaringer

Bearbeidet egne erfaringer

Å ha bearbeidet egne erfaringer som syk eller pårørende betyr at du som likeperson har fått din egen sykdomssituasjon så pass på avstand at du ikke blir følelsesmessig overveldet i møte med andre med tilsvarende sykdomshistorie. Kun da blir det tilstrekkelig med plass og rom til å møte andres problemer på en god måte.

Å støtte en som er fortvilet og usikker innebærer gjerne å forstå den andres situasjon. Den andre kan oppleve det som en trøst at du kjenner deg igjen i det som sies. Vær obs på at du ikke forsterker usikkerheten ved å fortelle alt. Vanskelige og utfordrende erfaringer skal ikke gjemmes eller glemmes, men skal heller ikke deles uten at det er godt gjennomtenkt.

Det er normalt å vise både glede og sorg i møte med andre. Men, dersom en blir følelsesmessig overveldet er det vanskelig å skille mellom egne følelser og andres behov. For å kunne være helt og fullt til stede i situasjonen, må du som likeperson være et reflektert medmenneske.