Hopp til innholdet

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeidet i Norges Parkinsonforbund er en arena for organisert samhandling mellom mennesker som opplever å være i samme livssituasjon. Arbeidet bygger på en aktiv og målrettet bruk av deltakernes egne erfaringer. Likepersonsarbeidet skal være en arena for erfaringsutveksling, hvor folks kunnskaper kommer i fokus. For å sikre at medlemmer og andre får glede av likepersonarbeidet, organiseres arbeidet i forbundet og i de lokale lagene. Likepersonstilbudet gjøres kjent på forbundets hjemmeside, i sosiale medier og i medlemsbladet til forbundet.

Refleksjon:
Tenk gjennom og skriv ned hvilke erfaringer du har fått etter at du selv eller en som står deg nær fikk parkinson. Hvorfor tror du dine egne erfaringer kan være til hjelp for andre?

Å bruke egne erfaringer på en målrettet måte, betyr at erfaringene som deles skal stå i forhold til det andre har behov for. Som likeperson er det andres behov som står i fokus, og vanligvis er ikke alle dine erfaringer like relevante.

Det er ingen fasit på hva likepersonsarbeidet skal være; det kan skje gjennom ulike former for samhandlinger. I likepersonsarbeidet møtes mennesker ansikt til ansikt, over telefon eller på ulike digitale plattformer. De kan møtes på kafé, i turgrupper, hjemme hos den som trenger hjelp og støtte, og i noen tilfeller også på institusjon eller sykehus. Likepersonen kan også ta initiativ til å etablere samtalegrupper.

I Norges Parkinsonforbund skjer mye av likepersonsarbeidet på telefon. Forbundet er imidlertid åpent for at du som kommende likeperson ønsker å bruke dine erfaringer på andre måter.

Likepersonen
Utgangspunktet for alt likepersonarbeid er at minst én av de som deltar har lengre og mer bearbeidede erfaringer enn de(n) andre. Det er denne personen som betegnes som likeperson. Likepersonen er først og fremst et medmenneske som lytter og setter andre enn seg selv i fokus.

Også pårørende inngår i likepersonsarbeidet. Pårørende kan være likepersoner for andre pårørende. Med pårørende tenker vi oftest på ektefelle, samboer, barn og søsken, men det kan like gjerne være venner eller andre.