Hopp til innholdet

Reflektert medmenneske

Reflektert medmenneske

Som likeperson skal du ikke sette egne behov i sentrum. Du forstår at det å møte andres behov, medfører at du må tørre å være ærlig og ta imot spørsmålene som kommer. Det er ikke det samme som at likepersonen skal kunne svare på alt. Noen spørsmål skal likepersonen ikke besvare, blant annet medisinske spørsmål. Det kan også være spørsmål som oppleves private som du ikke vil svare på. Forbundets erfaringer er at det ikke skjer ofte, men som likeperson bør du kjenne deg selv, og vite hvor dine egne grenser går.

Refleksjon:
Tenk gjennom hvilke situasjoner du oftest forsøker å unngå. Er det samtaleemner du helst ikke vil bli trukket inn i? Har du reflektert over hvorfor det er slik?

Som likeperson må du klare å skape kontakt med folk, samtidig som du heller ikke må være redd for å bli avvist. Dette kan skje, at du ønsker å støtte, men at hjelpen ikke tas imot. Å være likeperson er å bry seg. Å bry seg er blant annet å lytte, og noen ganger er det å låne den andre personen øret den viktigste egenskapen du har som likeperson.

Aktiv lytting betyr at du som likeperson klarer å fange opp meningen i det som sies på en måte som gjør det mulig å følge opp med spørsmål som bringer samtalen videre på en hjelpsom og støttende måte. Dette innebærer å følge med på både hva som sies, hvordan det sies, og samtidig forsøke å fange opp det som ikke settes ord på. Dette kan være en krevende øvelse, og de fleste trenger en god del trening som likeperson før de klarer dette.

Når du skal forstå andre mennesker, vil du ofte ubevisst se det hele opp mot dine erfaringer. Ditt eget liv og dine egne opp- og nedturer er et viktig bakteppe for din forståelse, og vil være til hjelp. Men dine erfaringer kan også lede deg på feil spor. Derfor må du kjenne egne erfaringer og utvikle et reflektert forhold til disse.

Refleksjon:
Hva er de tre viktigste erfaringer du har, enten som en person med parkinson eller som pårørende? På hvilken måte har dine erfaringer endret seg over tid? Har du sammenliknet dine erfaringer med det andre har erfart? Hvilke likheter og ulikheter har da kommet fram?