Hopp til innholdet

Norges Parkinsonforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

Det er forbundsstyret som er ansvarlig for forbundets daglige virksomhet og er forbundets øverste myndighet mellom landsmøter. Administrasjonen betjener forbundskontoret og følger opp daglige, administrative oppgaver. Administrasjonen driver også et omfattende interessepolitisk påvirkningsarbeid, legger til rette for ulike medlemstilbud, gjennomfører diverse prosjekter og følger opp fylkes- og lokalforeninger.

Norges Parkinsonforbund har fylkes- og lokalforeninger over hele landet som gjør frivillig arbeid for sine medlemmer. Det pågår lokalt likepersonarbeid i lokalforeningene, og der det ikke finnes lokalforening er det fylkesforeningen sitt ansvar.

Oppfølging av likepersonene finner sted lokalt. Flere foreninger arrangerer egne møteplasser for likepersonene for å kunne diskutere ulike sider ved likepersonsarbeidet; for den enkelte er det fint å kunne si noe om det som er utfordrende, men ikke minst er det fint å kunne dele tips og råd om hvordan en skal jobbe framover.