Hopp til innholdet

Veien videre

Veien videre

Gratulerer med fullført kurs! For å bli likeperson ber vi deg fylle ut et kontaktskjema som du finner nederst på siden her.

Vi vil ta kontakt med deg om kort tid for en uformell samtale for å bli litt bedre kjent med deg. I telefonsamtalen vil vi også gå gjennom refleksjonsoppgavene sammen med deg. Vi er nysgjerrige på dine tanker og refleksjoner, og tar samtidig gjerne imot tilbakemeldinger om hvordan du erfarte kurset.

Vi håper vi i samtalen får avklart om du mener likepersonarbeid er noe for deg. Videre får du tilsendt en likepersonskontrakt med en taushetserklæring som du skal signere. Denne kontrakten må fornyes med oppfølgingskurs, som du får tilbud om fra forbundet.

Forbundet kontakter din lokale forening når likepersonskontrakten er signert, og så vil foreningen ta kontakt med deg for å avtale videre hvilket likepersonsarbeid du ønsker å gjøre lokalt. Forbundet avtaler med deg om du vil stå oppført på kontaktlisten på forbundets hjemmeside.

Ved behov for en pause fra likepersonsarbeidet er det selvfølgelig i orden. Forbundet må da bli informert. Skulle du som likeperson erfare en kritisk hendelse i likepersonsarbeidet har forbundet ansatte som du kan snakke med. Dette vil du som likeperson få nærmere informasjon om.

Bli likeperson

For å bli likeperson så må du fylle ut dette skjemaet. Du vil bli kontaktet av Norges Parkinsonforbund etter kort tid. 

* obligatorisk