Hopp til innholdet

Tilbud og aktiviteter

Tilbud og aktiviteter

Som likeperson i Norges Parkinsonforbund er det fint om du gjør deg kjent med organisasjonens tilbud og tjenester. Å lære organisasjonen å kjenne tar tid, men å få et overblikk er viktig da det gir deg muligheten til å henvise noen videre ved behov. En svært god informasjonskilde er forbundets hjemmeside. Der finner du alltid god og kvalitetssikret informasjon om Parkinsons sykdom, samt en aktivitetskalender som viser hva som skjer av aktiviteter og møter både sentralt og lokalt.

Likepersonstilbud
Forbundet har flere ulike likepersonstilbud. Parkinsontelefonen er en telefontjeneste som administreres av forbundet sentralt. Telefonen betjenes av likepersoner til faste tider i ukedagene. På forbundets hjemmeside er de fleste likepersonene oppført med informasjon om seg selv og hvordan man kan komme i kontakt med dem. Det er frivillig å stå oppført på denne siden.

Som likeperson kan man noen ganger få spørsmål om temaer man ikke har kunnskap om eller erfaringer med. Da kan det riktige være å henvise til en annen likeperson i listen. Etter hvert vil du bli kjent med andre likepersoner, som gjør det lettere å henvise til andre.

Spørsmål- og svartjenesten
Denne tjenesten bestå av et fagpanel med nevrolog, parkisonsykepleier, jurist, fysioterapeut, familieterapeut og ernæringsfysiolog.  Medlemmer og andre interesserte kan sende inn spørsmål til fagpanelet. Du som likeperson kan også benytte denne tjenesten.

Bakrunn
Fagpersoner i spørsmål og svar – tjenesten

Kurs og arrangementer
Norges Parkinsonforbund arrangerer en rekke seminarer, kurs og andre samlinger for personer med parkinson og deres pårørende. Det er fylkesforeningene og lokalforeningene som står for de fleste arrangementer og sosiale arenaer lokalt. I tillegg avholdes nasjonale seminarer med ulike temaer fra år til år. Arrangementene blir annonsert på parkinson.no og i medlemsbladet Tema Parkinson. Husk at du alltid finner oppdatert informasjon på hjemmesiden.

Studieringer
Likepersoner som ønsker det, kan sette i gang samtalegrupper lokalt. Forbundet har utviklet eget brosjyremateriale til dette. Studieringene består av fire samling der man møtes i 2-3 timer hver gang, og har ulike temaer man kan ta utgangspunkt i å snakke om til hver samling.

Informasjonsmateriell 
Norges Parkinsonforbund har utviklet mye godt informasjonsmateriell som i stor grad er utarbeidet sammen med fagmiljøene. Blant annet et stort utvalg brosjyrer med nyttig informasjon. Brosjyrene kan enten lastes ned på egen pc eller bestilles hjem i postkassen.

Collage med bilde av forskjellige aktiviteter
Brosjyrer i Norges Parkinsonforbund