Bakgrunn for studieringene

Bakgrunn for studieringene

Først når en selv har erfart hvordan det er å leve med parkinson, kan man forstå hvordan andre kan oppleve situasjonen. Det kan være godt å møte andre som er i samme båt, og å vite at man ikke er alene. I en studiering kan mennesker med lik erfaring møtes for å dra felles nytte av hverandres kunnskap. Når deltagerne er i samme livssituasjon, er det lett å skape en gruppetilhørighet.

Norges Parkinsonforbund har utviklet studieringhefte for personer med parkinson og studieringhefte for pårørende. På slutten av dette nettkurset vil du kunne laste ned studeringheftene på egen pc, eller du kan bestille og få dem tilsendt i posten. Heftene er en veldig fin måte å komme i gang med samtalegrupper på.

Hvordan studieringene er lagt opp
Studieringene består av fire samlinger, hvor hver samling varer i ca. 2-3 timer. Samlingene ledes av en gruppeleder som er en registrert likeperson i Norges Parkinsonforbund. Samlingene har ulike tema som er relevante for deg som har parkinson og for deg som er pårørende. Heftene inneholder informasjon om hvilke disse er, samt spørsmål til bruk for refleksjon og videre samtaler i gruppen. I forkant av hver samling forbereder gruppen seg på tema for samlingen.